iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí ICD-10: Codes of Diseases theo Sanca Ventures, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

ICD-10: Codes of Diseases

Theo Sanca Ventures

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Official ICD-10 table for searching and browsing the updated International Classification of Diseases, as published by the World Health Organization (WHO).


- Official application by ICD-CODE.org (http://www.icd-code.org) -


Features:
► Search the ICD-10 code by the description of the disease
► Search the description of the disease by its ICD-10 code
► Search and browse all ICD chapters
► Search and browse all ICD blocks
► Search and browse all ICD categories
► Always updated
► Dynamic search results as you type
► Works without an internet connection


What is CID?
The International Classification of Diseases (ICD) is the standard diagnostic tool for epidemiology, health management and clinical purposes. This includes the analysis of the general health situation of population groups. It is used to monitor the incidence and prevalence of diseases and other health problems.
It is used to classify diseases and other health problems recorded on many types of health and vital records including death certificates and health records. In addition to enabling the storage and retrieval of diagnostic information for clinical, epidemiological and quality purposes, these records also provide the basis for the compilation of national mortality and morbidity statistics by http://www.who.int/en/">WHO Member States. It is used for reimbursement and resource allocation decision-making by countries.
ICD-10 was endorsed by the Forty-third World Health Assembly in May 1990 and came into use in WHO Member States as from 1994. The 11th revision of the classification has already started and will continue until 2017.


- Download the professional version of the app ICD-10 Pro: Codes of Diseases -

Tính năng mới ở Phiên bản 1.0.8

- Bug fixes

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
ICD-10: Codes of Diseases
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Sức khỏe & Thể dục
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.0.8
  • Kích cỡ: 13.6 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha
  • Nhà phát triển:
Bạn phải trên 17 tuổi để tải về app này.
  • Thông tin về Y Tế/Điều Trị Thường Xuyên/Mạnh

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.