Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

한국어로 번역된 베트남에 대한 모든 정보를 가장 빠르게, 정확하게, 매일 매시간 업데이트된 유일한 앱을 놓치지 마세요!
20년간 베트남 거주 외국인을 위해 정보를 제공하는 경험으로 저희는 베트남 신문지, 전자신문 100개의 자료원으로부터 업데이트된 다음과 같은 분야의 정보를 제공합니다.
1. 뉴스
2. 금융 – 증권시장
3. 경영
4. 부동산
5. 경제 지수
6. 투자
7. 베트남-한국 관련 뉴스
또한 베트남 탐방의 주제로 다음과 같은 항목도 있습니다.
1. 관광
2. 음식
3. 쇼핑
4. 집 구하기
5. 판매 및 구매
VNGate를 통해 베트남에서 발생하는 모든 사건을 알 수 있습니다.
지금 VNGate앱을 만나 보세요!

자동 갱신 이용 약관 :
* 다음의 구독 옵션 선택하십시오
- 매월 3.99 달러의 구독료로 신청
가격은 다른 통화 단위를 위한 "Apple App Store Matrix"에 설정된 가격대에 해당합니다.

App store를 통해 자동 연장 및 구독 취소할 수 있습니다. IOS앱에 적용된 자동 구독 갱신에 대한 일반약관 계약조건과 개인보호정책은 다음과 같습니다.
• 구매 확인 시 iTunes 계정으로 지불됩니다.
• 현재 구독 기간이 끝나기 최소 24 시간 전에 자동 갱신은 취소하지 않는 한 자동으로 갱신됩니다.
• 현재 구독 기간이 끝나기 24 시간 이내에 갱신 비용이 부과되고 사용자가 갱신 비용을 확인할 수 있습니다.
• 구매 후 사용자의 계정 설정으로 이동하여 구독하는 것을 관리 할 수 있으며 자동 갱신을 중지 할 수 있습니다.
• 사용자가 구독을 신청할 경우 무료체험 기간 중 미사용 시간은 효력이 상실됩니다.

서비스 조건
http://news.startv.vn/page/detail/6
개인정보 보호
http://news.startv.vn/page/detail/587

Có gì Mới

Phiên bản 3.6

버그 수정

Thông tin

Người bán
SMART MEDIA JOINT STOCK COMPANY
Kích cỡ
51.3 MB
Danh mục
Tin tức
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Hàn
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© BY SMART MEDIA JOINT STOCK COMPANY
Giá
Miễn phí
Mua In-App
  1. 1 Week 69.000đ
  2. 1 개월 89.000đ

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích