iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí IDrive Online Backup theo IDrive Incorporated, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

IDrive Online Backup

Theo IDrive Incorporated

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Protect your digital life with IDrive!

IDrive for iOS securely backs up your mobile data with Private Key Encryption -- the highest level of data security available -- so only you can access your files. You can backup multiple devices to one account, and sync files across your devices to access your data from anywhere.

IDrive introduces Local backup using the IDrive Wi-Fi device - a complementary solution to online backup. Local backup solves the biggest problem with cloud backup – slow restores. With local backup, you can restore your data really fast!

IDrive for iOS is the winner of PC Mag Editors’ Choice Award.

"There's a heck of a lot to like about IDrive ... it can do things that none of the alternatives can." - PC Mag, September 2013

Features:
• Backup and Restore contacts, photos, videos, health data, and calendars with a single tap.
• Easily sync files between all linked devices.
• Link your devices to a single account and access your data from anywhere.
• Instagram and Facebook Backup.
• Selectively backup and restore files.
• Share files and folders over a single, secure link.
• Automatic upload option protects your photos and videos as soon as they are taken via wifi or cellular data.
• Gallery View allows you to easily slide through all your pictures and videos.
• Integrates with Health app to backup your health data

Security features:
• Private key encryption ensures only you have access to your data.
• Lock app with a passcode.
• Easily unlink devices which are lost or stolen.

Tính năng mới ở Phiên bản 3.0.8

Optimised for iPhone X and bug fixes

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
IDrive Online Backup
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Hiệu suất
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 3.0.8
  • Kích cỡ: 49.7 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.

Top Mục Mua In-App

  1. IDrive Pro Mobile22.000đ