Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

"Image Re-sizer" helps you to resize the images or photos to your convenient size to save space on your IOS device or to email,share,print, etc.. with in seconds…

-You can chose the Photos rom gallery or throw url (e g: “http://www.binoyjose.uk/Test.png”)
-You can check the preview before you share
-Image Resizer supports different extensions as .jpg, .gif, .png, etc…

if you have any Questions, contact me on www.binoyjose.uk

Thông tin

Người bán
Binoy Jose
Kích cỡ
11 MB
Danh mục
Ảnh & Video
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
Thông tin về Y Tế/Điều Trị Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© Binoy Jose
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích