Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Inbox.lv Mail is stable and powerful free email with more than 10 years of experience and millions of satisfied users. Now available also on iPhone and iPad to make work even more convenient and mobile. Always stay in touch with your friends, no matter where you are.
Key features:
• ergonomic and user-friendly interface
• zero-latency mail exchange
• send and receive messages
• search your messages
• unread messages filter
• secure data storage and sending via SSL
• spam protection

Có gì Mới

Phiên bản 3.8

Minor bug fixes and small improvements for sync process of messages.

Thông tin

Người bán
INBOKSS, SIA
Kích cỡ
6.2 MB
Danh mục
Kinh doanh
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Estonia, Tiếng Latvia, Tiếng Lithuania, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2012 INBOKSS LTD
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này