Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Indian Wedding Makeover, this game will let you choose from variety of beautifully and distinctly designed salon, and you will also get a handful choices of makeups, ranging from lipsticks, eyeshadow, eyelash to mascara. Be even more inspired with huge selection of colors for your girl, and cosmetics.
Indian Wedding Makeover This game is a great choice for anyone who interested in make up and dressup, and this game can even be used as a reference for you to apply Makeups.

Thông tin

Người bán
Nasir Pathan
Kích cỡ
32.1 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2017
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này