Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

iTerminal is a simple yet very powerful SSH and Telnet client on your iPhone and iPad. You can connect to remote servers through SSH or Telnet with iTerminal.

Supported features include:

- Connect to your servers using user name/password or private key authentication through SSH.

- Connect to your servers using Telnet.

- Support Server List.

- Support exporting Server info to and importing Server info from iCloud. Now Server info can be easily transferred among different versions and devices.

- Support to connect through Socks 5 Proxy Server.

- Support history of Recent Tasks.

- Support Private Key Management and encrypted PEM and PPK keys up to 4096 bit long.

-- Support importing key files from and exporting key files to your iCloud Drive. You now can easily import a key file from your iCloud Drive by copying your key file to your iCloud Drive under /iterminal/key folder.

- Support Bluetooth Keyboard.With its simple interfaces, iTerminal provides the easiest way to securely connect to your remote servers on iPhone and iPad.

If you have any questions, please visit: http://www.comcsoft.com/Portfolio/our_apps/iTerminal/iTerminal_overview.php.

Có gì Mới

Phiên bản 7.3

1. Built for iOS 12 and new iPhones.
2. Updated App Screenshots.
3. Bug fixes.

Xếp hạng và Nhận xét

4.3/5
6 đánh giá
6 đánh giá

Ok

Taothichmayday

Ok

Thông tin

Người bán
ComcSoft Corporation
Kích cỡ
38.7 MB
Danh mục
Tiện ích
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 10.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Trung Phồn thể
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© ComcSoft
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích