Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

재미없고 지루한 시간을 다채로운 즐거움으로 채워줄
JTBC 모바일앱이 JTBC NOW로 새로워졌습니다.
주요 업데이트 사항 및 제공기능은 아래와 같습니다.

[주요 기능]
1. LIVE: 취향따라 골라보는 다양한 실시간 채널
- JTBC 실시간 온에어와 다양한 주제별 라이브 채널을 시청하실 수 있습니다.
- JTBC 실시간 온에어는 다시보기 이용권을 소지한 회원님들께만 개선된 화질의 온에어 서비스를 제공합니다.
- 주제별 라이브 채널에 한해 방영일로부터 3개월이 지난 콘텐츠는 이용권 없이도 감상하실 수 있습니다.

2. VOD: JTBC 본방송 다시보기 서비스
최신순, 방송 프로그램 별 다시보기 영상을 시청하실 수 있으며, 연속 재생 기능으로 편리하게 여러 편을 이어서 보실 수 있습니다.

3. CLIP: 실시간 명장면 클립부터 비하인드 영상까지
선공개, 명장면, 제작발표회, 메이킹 영상 등 생생한 현장 영상을 제공합니다.

4. TV CLIPS: 다양한 방송사들의 하이라이트 영상 제공
지상파, 케이블 등 주요 방송사의 예능, 드라마, 시사교양 프로그램의 주요 클립 영상을 JTBC NOW에서도 감상하실 수 있습니다.

5. 검색: 프로그램명을 검색하여 현재 방영중인 프로그램과 종영한 프로그램의 영상을 모두 시청하실 수 있습니다.

6. 팝업 플레이어: 사이즈 조절 가능한 팝업 플레이어 기능을 추가하였습니다. 영상을 보며 다른 콘텐츠를 보실 수 있습니다. 단, TV CLIPS 메뉴에서는 팝업 플레이어 사용이 불가합니다.

[앱 접근권한 설정 안내]
2017년 3월 23일부터 시행되는 정보통신망법 제 22조의 2(접근권한에 대한 동의)의 규정에 맞추어 JTBC TV 앱 서비스 이용에 꼭 필요한 항목만 필수 접근 권한을 받고 있습니다.

[필수적 접근 권한]
- WIFI 연결정보: 와이파이 네트워크 연결 정보 확인
- Device ID: 휴대폰 상태 및 id 확인, 푸시알림 발송
- 저장 공간: 내장 메모리 콘텐츠 수정/삭제, 외장 메모리 콘텐츠 읽기

계속해서 다양한 기능들이 업데이트될 예정이오니 많은 이용 바랍니다.

Có gì Mới

Phiên bản 2.0.4

- 다양한 방송사들의 하이라이트 영상이 있는 ‘TV CLIPS’ 메뉴 오픈

Xếp hạng và Nhận xét

Help me please!

Minn Phan

I can't read Hangul, so how can I do to change language in this app?

Thông tin

Người bán
JTBC Co.,Ltd
Kích cỡ
26.8 MB
Danh mục
Giải trí
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Copyright by JTBC All Rights reserved
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích