Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

The best way to dial numbers on OS X!

Keypad, formerly Continuity Keypad, allows you to dial phone numbers on your Mac, and place the call via your iPhone utilizing the FaceTime App in Yosemite. With Keypad, you can either manually enter a number to dial, or search your contacts with just a keystroke. Additionally, Keypad has a Notification Center widget, which allows you to dial numbers from anywhere in OS X.


KEYPAD FEATURES:

– Beautiful transparent design
– Dial numbers that aren't in your contacts
– Redial the last number
– Save a number to your contacts
– Search your contacts by starting to type a name (optional)
– Use letter keys to dial vanity numbers (optional)
– Dial tones (optional)

Có gì Mới

Phiên bản 1.10.5

+ Major graphical bug fixes
+ Updated Today View widget for macOS Sierra

Thông tin

Người bán
Multieducator Inc
Kích cỡ
5.9 MB
Danh mục
Tiện ích
Tương thích
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Eytan Schulman & Harrison Weinerman 2014, 2017
Giá
22.000đ

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này