Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Completely FREE!NO IAP!!!
King of Combat2 coming!!!
King of Combat:Ultimate Fight brings the complete fighting experience to you. you can choose as much as 12 characters to act to fight using "Kungfu", each with their special skills. Can you K.O your rivals easily?

It delivers sweet arcade nostalgia to you. Challenge yourself in this addictive, easy to use, old-school arcade FTG game.
Combine the features of Action Fighting, Stage Complete and Role Playing Game, together have this exciting action fighting game!

The most classic FTG game!
The most memorable game!

Features:
- Great old-school art and animations
- Intuitive control and user friendly interface, Interesting game-line
- play brutal hand to hand combat.
- Easy to control
- Levels challenge
- Many roles optional
- Alt attack
- Varieties of combination attacks.
- Totally Free!

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

Thông tin

Người bán
zhang feng
Kích cỡ
38.5 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bạo lực Thực Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© KOC2
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích