Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

- The KR-CON app for IMO Conventions enables you to view KR-CON contents anytime and from anyplace.

- KR-CON is a portable electronic database containing the vast array of IMO instruments. It enables users to navigate the maze of IMO instruments swiftly and accurately through a variety of user friendly functions.

- Users can browse the contents with the mobile devices, and identify the regulations applicable to an individual ship simply by inputting its details. An intelligent search function allows specific contents to be easily and quickly found.

Có gì Mới

Phiên bản 2.7.0

The New Version (KR-CON V15)

Thông tin

Người bán
korean register of shipping
Kích cỡ
44.6 MB
Danh mục
Kinh doanh
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© KR All right reserved.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích