Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Learn English Conversation With Implied Statements is an amazing Educational App for young kids to learn to converse in English using implied Statements. Implied Statements means sentences which are formed differently but mean something else entirely. We use implied statements in our day to day conversations because we are quite used to those statements but kids need help to understand such sentences and their meaning.

This amazing App provides majority of such sentences providing sample conversations between 2 persons and also explains the meaning of such statements with examples. This App also provides example statements for kids to better understand the meaning of these implied statements.

Below listed are a few key features of this amazing Educational Mobile App.

1. Covers majority of implied statements.
2. Simple Language for better understanding.
3. Example Conversations.
4. Example Statements.
5. Detailed explanations.
6. Easy Navigation for kids.
7. Audible recordings with neutral accent.
8. Flat UI for thrilling experience.

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

Bug Fix

Thông tin

Người bán
Dev IT Solutions Pvt. Ltd.
Kích cỡ
26.6 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 7.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Dev IT Solutions Pvt. Ltd.
Giá
Miễn phí
*WEA.AppPages.InAppPurchase.Title*
  1. All Conversations 69.000đ

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích