Ảnh chụp màn hình iPad

Miêu tả

Optimized for the Ipad !!!


Line Command is a spaceship landing game.

Your mission : safely guide the ships to land at their correct motherships by dragging Your finger across the screen.

If You download the game now You will have full access to the coming updates.

There is no advertising and no in app buys because we do believe in gaming without that.

Compete with Your friends for the highest amount of landings to be achieved.

Look at the outstanging graphics in seven different space areas.

See You on game center and check for the highest amount of landings.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.4

64 bit enhancement, Spawning of spaceships has changed, graphics: spaceships are smaller
bug fixing, game experience has changed
Radius for colission has changed

Thông tin

Người bán
Franz Zenker
Kích cỡ
47 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.1 trở lên. Tương thích với iPad.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© franz zenker , thomas zenker
Giá
22.000đ

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích