iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí LINE Dict: English - Thai, Chinese, Indonesian theo NAVER Corp., tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

LINE Dict: English - Thai, Chinese, Indonesian

Theo NAVER Corp.

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

- LINE Dictionary, an English-Indonesian, a Chinese-English, and English-Thai free online dictionary powered by LINE!
- Contains reliable and rich contents
English-Indonesian: 200,000 headwords, 7,000,000 example sentences, 50,000
audio files of native pronunciation
Chinese-English: 3,000,000 headwords, 150,000 example sentences with Collins
English-Thai: Combining Oxford River Books English-Thai, and SE-EDUCATION Thai-English dictionary to bring you the best free dictionary available.
- It is more than just a dictionary and comes up with more functions without advertisement!!


[Dictionaries]
- Chinese-English, English-Chinese
- English-Indonesian, Indonesian-English
- English-Thai, Thai-English

Download this app now and feel the new learning experience. You’ll feel that you’re being tutored by your own private teacher at anytime and anywhere. You can even become a language professional!
The database of LINE Dictionary is reversible and equipped with example sentences, word derivatives, idioms, and synonym-antonym. LINE Dictionary still offers many useful functions such as:

- Today’s Expression and Today’s Quote
- Chinese-English Sentence parser
- English-Indonesian Translator
- English-Indonesian User translation and evaluation
- Thai-English Pronunciation search
- Audio pronunciation on each feature
- “Word Card” or word favorite list

You can directly share your language learning experience with your friends in Facebook, Twitter, or LINE Messenger through this app. Don’t worry about ads that will hinder your learning process. This app is designed without advertisement space for your usage convenience.
Download this application now, and master your language skill with us!!

LINE Dictionary is available on PC version too!
visit here : www.linedict.com

Tính năng mới ở Phiên bản 1.6.5

- Bug fixes

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5

Nhận xét của Khách hàng

Error

Why I can't open this app on ip7, always have note that must be download db before open although wifi is high connection

LINE Dict: English - Thai, Chinese, Indonesian
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Tham khảo
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.6.5
  • Kích cỡ: 11.0 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái, Tiếng Trung Giản Thể
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.
Tất cả Phiên bản: