iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Mega Hit Poker: Texas Holdem theo Wonder People Co. Ltd, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Mega Hit Poker: Texas Holdem

Theo Wonder People Co. Ltd

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Feel the Las Vegas Casino in your hand.
You can compete with up to 500 players at the same time. And it means you get to play big and win even bigger!
If you are a real shark seeking real and bold poker play, what are you waiting for?

* Features
Free Chips - Get up to $100,000,000 (or even more!) chip bonus from Free spin every 4 hours. Don’t miss out a chance to get Mega Spin after 5 free spins.
Massive Tournaments - Compete with 500 other players in real time and be the master poker player.
All you can play - Texas Hold'em, Sit & Go, Shoot-out, and Tournament. Just name it!
All-in - Play big, win big! The real player is never afraid to go all-in.
Record - Check your play history to improve yourself or check others to find out their play patterns to beat them.
Social - Connect with your Facebook Account to protect your play history and challenge your friends!
Mini Slot - Never get bored! Play slot games while playing poker.

We are happy to hear your voice! Come find us at Facebook Page(http://bit.ly/MHP_Fanpage) or email us directly! megahitpoker@wonderpeople.co.kr

What are you waiting for? Show us your skills right now.

This game is intended for an adult audience and does not offer real money gambling or an opportunity to win real money or prizes.
Although in-game currency can be purchased for real money or won during gameplay, all items in the game can't be exchanged for real money or real rewards.
Practice or success at social gaming does not imply future success at “real money gambling."

Tính năng mới ở Phiên bản 1.15.0

Have your best poker experience right here!

- Invite friends via other messengers
- Minor bug fixes and improvements
- Make sure to update your game to have more fun!

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Mega Hit Poker: Texas Holdem
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.15.0
  • Kích cỡ: 297 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
  • Mô Phỏng Cờ Bạc Thường Xuyên/Mạnh

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.

Có thêm từ Wonder People Co. Ltd