iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí MetroDeal theo MetroDeal Holdings Ltd., tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

MetroDeal

Theo MetroDeal Holdings Ltd.

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Welcome to the world of MetroDeal: Unbeatable offers with discounts up to 90% for restaurants, spas, hotels and more await you. Every day, we introduce exciting new deals with deep discounts for things to do in your city.

Download the MetroDeal app to browse endless offers, tailored to your preferences. Fancy a tasty pizza, a new hair-do, or a workout at the gym? Our deals help you discover your city for less.

See deals happening around you
Are you out and about in your city and want to see where you can wine and dine for 50% off? With our Deal Map feature you will never miss a deal happening right now, near you. Real-time deals, which can be redeemed right away, and exclusive discounts await you.

Unbeatable travel deals
Whether you are looking to relax at an exotic island or looking for a quick weekend retreat near your city, check our travel deals to get the best price on your next vacation.

Lowest prices on gadgets
Browse the best of tablets, phones and more with exclusive deals on new gadgets and other products.

Manage your vouchers
View your e-vouchers and redeem them on the go! No more printing required.

Terms of Use: http://www.metrodeal.com/terms
Privacy Policy: http://www.metrodeal.com/privacy

Tính năng mới ở Phiên bản 2.0.2

fixing minor bugs

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
MetroDeal
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Mua sắm
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 2.0.2
  • Kích cỡ: 23.6 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.

Có thêm từ MetroDeal Holdings Ltd.