iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Eventmaker.io - MobiCheckin theo Applidget, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Eventmaker.io - MobiCheckin

Theo Applidget

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Mobicheckin est l'application mobile pour les organisateurs d'événements qui souhaitent fluidifier l'entrée à leurs événements tout en sécurisant l'accès.
Connectée à une plate-forme en ligne, MobiCheckin vous permet de sélectionner l'événement que vous avez créé, choisir le point d'accès que vous souhaitez et commencer le contrôle!
Avec MobiCheckin vous pouvez à la fois scanner les QR Codes de vos invités, mais également les émarger grâce à la liste des invités présente sur l'application.
Avec MobiCheckin, fini les longues files d'attentes aux entrées des événements, fini aussi les listes d'invités papiers, place désormais à l'utilisation d'outils innovants et une application révolutionnaire.

Tính năng mới ở Phiên bản 2.10.2

- meilleur gestion des check-ins hors ligne
- prise en charge de l'iPhone X
- correction d'un bug de rotation du scanner sur iPad

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Eventmaker.io - MobiCheckin
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
Có App Apple Watch cho iPhone
  • Miễn phí
  • Danh mục: Hiệu suất
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 2.10.2
  • Kích cỡ: 13.6 MB
  • Apple Watch:
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.