Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

###client of dribbble.com###

Design Inspirer is the best dribbble client ever!
Connect to your Dribbble account and browse through awesome shots and every designer's profiles.

Follow the UI design trends with great designers all around the world!
Explore millions of projects by the world’s top creative talents!
Anywhere, anytime with MOJi Design!!

Get your inspirations on the go!

If you have any problems or suggestions, please contact us by email (mojidic@gmail.com) or contact us within app (settings > ask questions). Thank you :)

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.3

1> added [clear cache]
2> improved performance.

Thông tin

Người bán
Liang Yan
Kích cỡ
4.1 MB
Danh mục
Ảnh & Video
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Liang Yan
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích