Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

From the makers of the #1 FREE to play casino app myVEGAS Slots! Collect all the FREE myVEGAS exclusive holiday stickers to share with your friends!

The thrill of Vegas is now available in iMessage! Channel your inner Las Vegas by sending myVEGAS stickers and emoji’s featuring famed Mitzi and Buster into your next iMessage conversation with friends!

myVEGAS Stickers Features:
• SEND dynamic and animated stickers in chat
• PLACE stickers anywhere on your iMessages
• CUSTOMIZE your photos with stickers in chat
• LAYER stickers over each other, in chat and on photos

This sticker pack includes
• Holiday

Illustrated by the artists of myVEGAS Slots!

Thông tin

Người bán
Playstudios, Inc.
Kích cỡ
3.8 MB
Danh mục
Bộ sticker
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 10.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© (c) 2013-2016 PlayStudios, Inc.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này