iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Nail Salon -Girl Make up Makeover Dress up Fashion theo Waqas Pitafi, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Nail Salon -Girl Make up Makeover Dress up Fashion

Theo Waqas Pitafi

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

OxoApps brings you the princess nail salon, dress up and makeover game for girls this year just before the Christmas season gets started. So hurry up don't be late into playing beautiful princess nails manicure salon game.

In this girls manicure, pedicure nails salon game you get the chance to play with variety of nail clippers, nail polishes, nail polish remover liquid, nail buffer. Draw your nail art from list of super star nail designer designs who is a famous beauty salon artist.


Don't miss out this nail spa and nail design salon game where you can try out different nail paint, nail sets, nail stickers, gems, rings and even bracelets. Create your own nail art designs and be a manicure beauty salon artist! With Nail Salon Makeover you get to run a nail spa and nail design salon.

Tính năng mới ở Phiên bản 1.0.1

Minor bug fixed

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5

Khách hàng Đồng thời cũng Mua

Nail Salon -Girl Make up Makeover Dress up Fashion
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.0.1
  • Kích cỡ: 126 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.