Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Guess the picture and complete the word below. It is 2 pics and 1 word game. you will be shown 2 pics or sometimes 3 pics 1 word, 4 pics one word and it goes on and on linearly while you play the game.
pictoword is word puzzle game and it features many pictures with guess of words. you have to guess the right word while looking at the picture. merge two pictures in your mind and guess the right word.

****************************************************************************************
no internet ?? play the pictoword game its offline game with sweet game play. you will never be bored while playing this.
****************************************************************************************
this game is suitable for kids for better learning
suitable for adults to recall there childhood memories and guessing the right word while looking at 2 pics one word.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.1

Minor Bug Fix.

Thông tin

Người bán
Muhammad Azam
Kích cỡ
89.9 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Muhammad Azam
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích