iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Private Message Box theo Satish Patel, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Private Message Box

Theo Satish Patel

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Do you want to hide your private conversations? Worried on messages from one friend checked by others, then Private Message Box is for you. It saves messages of secret contacts behind PIN pad.
Its easy to use and keeps user conversation secret. Your conversation with PSB contacts is 100% SECRET and secure.
It also provides free texting between App Users. Just Sign-In with your number. Send unlimited text, photo and location details to another user.

You can do conversations only with users who have enabled Free messaging.

Full of emoji characters (300 emoji support), useful to represent emotions.
Features
- Free text & Multimedia Messaging between Users
- Image/Location sharing
- Password protection: Cannot be opened by other people
- Privacy Guard

Pro version feature:
-No Advertise - Remove ads from the application.

Pro version subscriptions Options:
-Duration of the subscription is 1 Year with a charge of $4.99 every year.

Buy Virtual Number:
- Hide your private conversation from your personal cell phone bill.
- Keep your personal phone number hidden from some contacts.
- Send or receive messages from anywhere in the world.

Buy Virtual Number Options:
- 21.99$/year for countries like USA, Canada etc.
- 58.99$/year for countries like Estonia, Latvia etc.
- 102.99$/year for countries like Switzerland, Hong Kong etc.


Please note :- All subscriptions are auto renewable. Subscription will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current subscription period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. You can cancel your subscription any time by turning off auto-renewal in your iTunes Account Settings. You can manage your subscription in iTunes Account settings after purchase.

-Find more information in our privacy policy, click on this link http://privatesmsbox.com/legal.html
- For terms of use, click on this link
http://privatesmsbox.com/termsofuse.html

Excited to receive feedbacks or queries at: info@privatesmsbox.com

Tính năng mới ở Phiên bản 1.6.7

- while typing text message is hide fix.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Private Message Box
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Mạng Xã hội
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.6.7
  • Kích cỡ: 28.4 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Hà lan, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Ý
  • Nhà phát triển:
Bạn phải trên 17 tuổi để tải về app này.
  • Truy Cập Mạng Không Bị Giới Hạn

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.