Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

This Core Python programming Tutorial App will help you to learn Python programming language by simple example.

Features :

-) Chapter wise complete Core Python programming Tutorials
-) Programs with comments for better understanding (81 programs)
-) Interview Question and answer
-) Output for each program
-) Categorized Questions and Answers
-) Quiz
-) Very simple User Interface
-) One click share (Tutorials and Programs)

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

fixed up few bugs.

Thông tin

Người bán
rahul baweja
*WEA.AppPages.Size*
15.7 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Ranjal2016
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này