iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Quản Ly Mạt Khau - Mật khẩu ứng dụng quản lý để tổ chức, lưu trữ và lưu lại bất kỳ mật mã cho các ghi chú hoặc các trang web ví tiết kiệm hóa dữ liệu riêng tư sao thẻ tín email ngân hàng theo Bharat Bhushan, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí
iTunes dành cho Mac + PC

Quản Ly Mạt Khau - Mật khẩu ứng dụng quản lý để tổ chức, lưu trữ và lưu lại bất kỳ mật mã cho các ghi chú hoặc các trang web ví tiết kiệm hóa dữ liệu riêng tư sao thẻ tín email ngân hàng

Theo Bharat Bhushan

Mở iTunes để mua và tải xuống apps.

Miêu tả

Tải về trò chơi này ngày hôm nay!

Securely Store Passwords & Any Kind Of Confidential Datas in Password Protected “iPassword Manager” iPhone/iPad app:

- Website Passwords
- Bank Accounts Details
- Credit Card, Debit Card, ATM Card Details
- Secret Contacts
- Private Notes
- Email Logins
- And Everything You Want to Keep as Secret


*** BENEFITS ***

- Keep all kinds of secret datas in password protected app
- Easy Live Search From Home Screen
- Highly intuitive and Easy Interface
- Supports iPhone, iPad and iPod Touch
- Organize your records in folders
- Backup/Restore using iCloud
- Select custom icons for any records

*** ADDITIONAL BENEFITS ***

- Store secure Contacts with ability to Call them directly from within the app (as well as launch website and compose e-mail)

- Drag and Drop sorting for any records (Keep your frequently used records at top)

- Copy any field easily by just tapping on the field.(No hassle of selecting & copying the text)

- Easily Move any records to any folder and organize your records better

- Auto-locks itself (for additional protection) when you switch to another app.

Tính năng mới ở Phiên bản 1.2.5

Cải tiến nhỏ.

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5

Nhận xét của Khách hàng

Good

Good

M

It's good,

Helpfull

Thank you.