iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Real Speed: Extreme Car Racing theo ThunderBull Entertainmen, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Real Speed: Extreme Car Racing

Theo ThunderBull Entertainmen

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Drive the fastest cars on the planet in ultimate racing game which will test your skills and determination to be the best racing driver on the world.

Compete with other players in exciting multiplayer mode or become the king of the leaderboards.

Try your skills in driving simulation game and feel the rush of the fast and hi-speed races. Defeat your opponents on race track in very demanding yet intuitive game with natural racing model.

Features:
- 6 cars with completely different steering models,
- 4 unique tracks,
- driving model which connect best elements from simulation and arcade games,
- leaderboards where you can establish your domination,
- unique system of matching opponents in multiplayer which guarantee fun and challenging experience

Tính năng mới ở Phiên bản 2.0

Take part in a high-octane racing competition with the latest update that brings you a round of bug fixes and performance improvements. Enjoy!

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Real Speed: Extreme Car Racing
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 2.0
  • Kích cỡ: 122 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

Phiên bản Hiện tại:
Tất cả Phiên bản:

Top Mục Mua In-App

  1. Unlock everything + No ads22.000đ