Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

• Bilingual English to Russian and Russian to English dictionary
• Russian to English word and phrase translator and translation
• Over 350K words and phrase can be used in offline
• Offline pronunciation and translate any sentences
• Scan text in image by pointing camera to search in dictionary
• Designed for student, teacher, tourist and language learners
• Having thesaurus, synonyms and antonyms
• Translate individual words, phrases, or whole sentences
• Tap a word for cross searching
• Bookmark and Recent history for instant recall
• Word of the day to learn IELTS, TOEFL and SAT words
• Multiple games help to improve English and Russian vocabulary
• Offline Pronunciation helps to learn words properly
• Flash card and Word of the Day helps to improve vocabulary
• Phrase book, Phrase of the day and Phrase Card helps to speak common phrases
• Quote of the Day improves wisdom and motivation

Có gì Mới

Phiên bản 19.2

* User interface bug fixed for new iPhone
* Some other bug fixed in phrase book and in translator
* In word description page Translation loading indicator bug fixed

Xếp hạng và Nhận xét

Great

Bukabulu

Useful

Thông tin

Người bán
Md. Mahmud Ahsan
Kích cỡ
179.2 MB
Danh mục
Sách
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Md. Mahmud Ahsan
Giá
Miễn phí
Mua In-App
  1. Online Translator 22.000đ
  2. Pronunciation 22.000đ
  3. Remove Advertise 22.000đ

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích