Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Click the teachers, knock out teeth from headteachers and receive billions of quintillions of gold with School Clicker!

Tap the teacher!
Upgrade unique heroes and open their skills to increase their power!
Collect pets that join you in the war against teachers!
Investigate new schools with picturesque classrooms!
Fantasy RPG clicker in the endless online school year! Tap, click, swipe various teachers-titans with your heroes as fast as you can!

LET THE UNFAIR BATTLE AGAINST TEACHERS BEGIN!

Join our official communities to share your progress and to discuss the hints:
Vkontakte http://vk.com/school_clicker
Facebook https://www.facebook.com/schoolclicker

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

Thông tin

Người bán
WILDEC LLC
Kích cỡ
54.8 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© WILDEC LLC
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích