Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Sink or Swim is an underwater adventure with arcade gameplay reminiscent of Jetpack Joyride.

Collect coins and treasures while avoiding sharks and other dangerous fish and objects. Power-ups provide extra speed and coins.

*** POWER-UPS ***
- Lightning
- Magnet

*** GAME FEATURES ***
- Universal app works on iPad, iPhone, & iPod Touch
- High quality graphics for iPad and Retina displays

*** FREELIME GAMES ***
Facebook: http://www.facebook.com/FreelimeGames
Twitter: http://twitter.com/FreelimeGames

Thông tin

Người bán
FREELIME GAMES, INC.
Kích cỡ
30 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 4.3 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Dành cho người dùng 9+ tuổi:
Biếm họa hoặc Bạo lực ảo Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© 2013 Freelime Games, Inc.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích