iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Skeleton Anatomy Atlas: Essential Reference theo Visible Body, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Skeleton Anatomy Atlas: Essential Reference

Theo Visible Body

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

***** Download over 700 free 3D models. Get definitions, Latin terms, pronunciations, common diseases, and quizzes, ALL FOR FREE.

***** This app includes a complete human skeleton: bones, plus cartilage and ligaments throughout all the joints of the body.

***** Extra features:
- Access premade views or make your own.
- Share views with other users of Skeleton Atlas for iPad/iPhone.
- Create notecards to use in presentations or for studying.

***** System requirements:
- Compatible with iOS 9 and above.
- Works on iPad 2 and above, iPad mini 1 and above, and iPhone 5 and above.

***** A true, totally 3D reference and learning atlas:
- Rotate any of the available models. Zoom in or out.
- Read definitions and hear pronunciations.
- Use preset views to quickly view a region or structure. Create and save your own views.
- Create notecards to use in presentations or for studying.
- Save and share 3D views with other users of Skeleton for iPad/iPhone.
- Save and share screenshots and notecards.
- Test your knowledge with quizzes.

Like what you see in the free Skeleton Anatomy Atlas? Try one of our other apps!

Contact Us
Email us at support@visiblebody.com. Let us know what you like about Human Anatomy Atlas, tell us if the app isn't performing as expected, or share ideas for making the app better.

Tính năng mới ở Phiên bản 2018.0.05

- Now with better bone texture and new hand ligaments
- Updated user interface: Enjoy a consolidated and easy-to-navigate UI that is the same on both iPad and iPhone
- Check out the new Power functions, like the new Dissection, Isolate, and Select Others tools
- Performance enhancements, minor improvements, and bug fixes

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Skeleton Anatomy Atlas: Essential Reference
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Y tế
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 2018.0.05
  • Kích cỡ: 157 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý, Tiếng Đức
  • Nhà phát triển:
Dành cho người dùng 12+ tuổi:
  • Thông tin về Y Tế/Điều Trị Không Thường Xuyên/Nhẹ
  • Chủ đề Kích dục/Người lớn Không Thường Xuyên/Nhẹ
  • Chủ đề Kinh dị/Gây sợ hãi Không Thường Xuyên/Nhẹ

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 10.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.