iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Sleep Meister Lite theo Naoya Araki, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Sleep Meister Lite

Theo Naoya Araki

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Sleep Meister is an alarm application that sets pleasantly timed alarms using a device's built-in accelerometer to sense body motion and sound an alarm when the user is in a light stage of sleep (REM sleep).
It can also be used with HealthKit, and comes with a wide variety of functions, such as automatic tweets while sleeping, recording sleep talking (sounds), a snooze function to stop the user from falling asleep after waking up, and a music player that automatically stops when the user falls asleep.

Wake up to a more pleasant morning!

《 Functions and Features 》
- Compatible with iOS 11.
- Optimized for iPhone X Super Retina Display.
- Optimized for iPhone 8 and iPhone 8 Plus Retina HD Display.
- HealthKit access.
- Records your sleep cycles.
- Sounds an alarm during REM sleep.
- Automatically tweets.
- Recording your sleep talking.
- Music player that automatically stops when you fell asleep.
- 3D Touch.
- Touch ID / Face ID.

《 URL Scheme 》
sleepmeisterlite:

《 Difference between free and paid versions 》
- No advertisements in the paid version.

Tính năng mới ở Phiên bản 1.15.25

[1.15.25]
- Minor improvements.

[1.15.24]
- Optimized for iPhone X.
- Bug fixes.
- Other, minor improvements.

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Sleep Meister Lite
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Sức khỏe & Thể dục
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.15.25
  • Kích cỡ: 29.5 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 10.3 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.
Tất cả Phiên bản: