Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Stickman Portal is an amazing puzzle game in which you need to port stickman from one place to another to reach the ultimate destination.

You need to solve different puzzles by teleporting stickman. Use special stickman portal gun to make portals between different places and travel through them.

Stickman portal is ultimate brain teaser game in which you need to be very creative to solve puzzles and reach the destination.

Features:

Double Tap to Make Portal.
Joystick Controls to move forward/backward and jump.
30 Unique Levels.
Watch Video Replay of Game.
Share Video Replay with friend on social media.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

Issue Resolved

Thông tin

Người bán
Ehsan Tahzeeb
Kích cỡ
93.7 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© TheAppMedia
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích