Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

FUN, SIMPLE GAMEPLAY and BEAUTIFUL GRAPHICS make Super Bee Challenge a favorite of gamers of all ages.

Part action, part puzzler, ALL fun!


★★★ INSTRUCTIONS ★★★

Simply drag the Bee around the screen with your finger, visiting Flowers and avoiding Clouds. Sound easy? Try it, and see for yourself.


★★★ GAME FEATURES ★★★

- Game Center Leaderboard for High Scores

- Universal app works on iPad, iPhone, & iPod Touch

- High quality graphics for iPad and Retina displays

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.3

- The bee from the icon is now used in the game.
- Logic added to make sure that the bee always appears right side up.

Have fun playing, and please rate the game if you enjoy it!

Thông tin

Người bán
FREELIME GAMES, INC.
Kích cỡ
17.4 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 4.3 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2013 Freelime Games, Inc.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích