Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Taxi Driver Spain Barcelona 3D . The New Taxi Simulation Game. Download Now.

Find passengers and make money to upgrade your taxi!
More than 1000 Hard missions are waiting for you...
Real City Car Driving and parking game, At City and Forest.
Awasome 3D graphics and perfect optimization.
Find passengers and make money to upgrade your car.
GAME FEATURES

- Realistic city car traffic
- Realistic Cockpit Mode
- Realistic Car Driving and Parking
- Different Cars
- Realistic 3D Car Sound Effects
- 5 different camera
- Stunning 3d graphics
- Multi Language Support
- Car Drive on the highway traffic
- Large City Maps ,City and Forest


GAMEPLAY INSTRUCTIONS

-Wheel Steering Control-Button Control-Sensor Control

Thông tin

Người bán
ozgur hazar
Kích cỡ
78.5 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© Ozgur HAZAR
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này