iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí The English Challenge theo Big Bang Box, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

The English Challenge

Theo Big Bang Box

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Edinumen & Big Bang Box present: The English Challenge.

Practice English while having fun.

Challenge other users to take fun trials to show who has the better command of English in an addictive game.

SIMPLE, QUICK AND FUN

- In just a few minutes you will be practicing English
- Challenge your friends and others to answer five questions about English
- The winner will be who hits more questions in less time.

LANGUAGE FEATURES

- Practice with the content developed by leading world experts in languages content creation.
- Check your English level
- Improve reading, written and listening skills
- Practice with more than twelve different topics: food, education, work, transports, etc…

ENTERTAINMENT FEATURES

- Configure your avatar
- Challenge your Facebook friends
- Find players with your level
- Play weekly tournaments
- Be the first at monthly leaderboard and at weekly tournament
- Create your own leaderboards with your friends
- Collect all the achievments


If you are looking for a game or an app for entertainment to improve your English, then English Challenge should meet all your needs.

If you have any doubt or issue with the app, please do not hesitate to contact us at support@bigbangbox.es

Tính năng mới ở Phiên bản 2.0.1

Minor bugs fixed.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
The English Challenge
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 2.0.1
  • Kích cỡ: 99.0 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 5.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.