iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Thiết kế hình xăm trình chỉnh sửa ảnh - Ý tưởng xăm ở phòng thu ảo với dán máy ảnh theo Aleksandar Jankovic, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Thiết kế hình xăm trình chỉnh sửa ảnh - Ý tưởng xăm ở phòng thu ảo với dán máy ảnh

Theo Aleksandar Jankovic

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Everybody is shouting “tattoo my photo” and make me look awesome! With Tattoo Designs Photo Editor – Virtual Body Art and Tattoo Ideas with Cool Camera Stickers Free free download you will get a fancy tattoo in a second. Use this photo manipulation tool to decorate your pics share them on social networks and fool your friends. There is no way that they will realize that this is a photo montage maker, cause these tattoo stickers look so realistic and fabulous. Enter your new tattoos photo booth and have a great photo fun!

◆ Tattoos For Men Photo Editor features:◆

◆ Easy to use software for fun photo editing!
◆ Decorate your bodies with cool tattoo photo stickers!
◆ Make awesome photo manipulations with various sticker tattoos!
◆ Amazing tattoo designs with cool dragons, tribals and animals!
◆ Free tattoo gallery full of photo stamps you can easily attach to your pics!
◆ Upload any image from your mobile device to start editing!
◆ Take pics directly from your new free Japanese sleeve tattoo maker photo app!
◆ Apply tattoo stamps to any part of your body by rotating, resizing and moving!
◆ Cool photo effects that will make your fake tattoos look realistic!
◆ Enjoy the beauty of tattoo art & put some fake ink on your body!
◆ Personalize your tattoo design photo montage & put text on pictures!
◆ Share your tattoo montage with your friends on Facebook, Instagram, Twitter, etc!


Numerous tattoo designs from this collection will make you love this tattoo app more and more every day. Rotate, zoom in and out and adjust a tattoo sticker on the part of the body you like. Take a photo or selfie or use a pic from the gallery and apply a fantastic dragon tattoo for men on your back or get some tribal on your arm to decorate it. Beautify your skin with lovely hearts and flower tattoos for women and become popular over night! Enjoy pics art!

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Thiết kế hình xăm trình chỉnh sửa ảnh - Ý tưởng xăm ở phòng thu ảo với dán máy ảnh
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Phong cách sống
  • Phát hành:
  • Phiên bản: 1.0
  • Kích cỡ: 43.5 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.