Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Everybody is shouting “tattoo my photo” and make me look awesome! With Tattoo Designs Photo Editor – Virtual Body Art and Tattoo Ideas with Cool Camera Stickers Free free download you will get a fancy tattoo in a second. Use this photo manipulation tool to decorate your pics share them on social networks and fool your friends. There is no way that they will realize that this is a photo montage maker, cause these tattoo stickers look so realistic and fabulous. Enter your new tattoos photo booth and have a great photo fun!

◆ Tattoos For Men Photo Editor features:◆

◆ Easy to use software for fun photo editing!
◆ Decorate your bodies with cool tattoo photo stickers!
◆ Make awesome photo manipulations with various sticker tattoos!
◆ Amazing tattoo designs with cool dragons, tribals and animals!
◆ Free tattoo gallery full of photo stamps you can easily attach to your pics!
◆ Upload any image from your mobile device to start editing!
◆ Take pics directly from your new free Japanese sleeve tattoo maker photo app!
◆ Apply tattoo stamps to any part of your body by rotating, resizing and moving!
◆ Cool photo effects that will make your fake tattoos look realistic!
◆ Enjoy the beauty of tattoo art & put some fake ink on your body!
◆ Personalize your tattoo design photo montage & put text on pictures!
◆ Share your tattoo montage with your friends on Facebook, Instagram, Twitter, etc!


Numerous tattoo designs from this collection will make you love this tattoo app more and more every day. Rotate, zoom in and out and adjust a tattoo sticker on the part of the body you like. Take a photo or selfie or use a pic from the gallery and apply a fantastic dragon tattoo for men on your back or get some tribal on your arm to decorate it. Beautify your skin with lovely hearts and flower tattoos for women and become popular over night! Enjoy pics art!

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

Bản cập nhật này đã được xác thực bằng chứng nhận mới nhất của Apple. Không bao gồm tính năng mới.

Thông tin

Người bán
Aleksandar Jankovic
Kích cỡ
43.5 MB
Danh mục
Lối Sống
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© cool-ios-apps-games
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích