Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

USMLEBase.com assist doctors for practicing USMLE Medical Entrance Exam. It provides Step1 QBank, Step 2 QBank & Concept QBank. It also offers Live Test Series, Topic wise Test Series, and Grand Tests. Social Wall, Performance Tracker and Study Plans are few add-ons of this PG Medicine Preparation app.

As a USMLEBase user, you can get access to

Concept, Image & Premium QBank
----------------------------------
• Practice over 40,000+ High-Quality Medical Entrance Exam Qbank (Concept builders + Image QBank + Premium QBank).
• Get access to explanation and video for all the questions. Separate USMLE Step 1 QBank and USMLE Step 2 QBank are available based on your need.

Test Series
-----------
• Daily Live Tests Assess your USMLE Medicine Preparation on daily basis.
• Topicwise Tests Review “Your Individual topic strength” and prioritize topics for preparation & practice.
• NBME Simulated Grand Tests Get the real USMLE PG Medical exam feel.

Social Wall
-----------
Post questions, Ask doubts and Discuss with people in Social Wall. You are also notified with “4 USMLE Questions of the day” on daily basis in the social wall.

Performance Tracker
---------------------
Track your performance real time with Topicwise Tests and Live Tests separately.

Competitor Analysis
--------------------
Analyze top performers & your competitors on how they practice, what they practice and change your practice plan if needed.

Messages
----------
Get notified about a new set of USMLE exam questions, important updates in terms of the exam and other offering & schemes from the app.

Study Plans
------------
Make use of USMLE Exam Study Plans having the strategy, reference books, time investment for all the USMLE Exam topics separately.

Better than UWORLD in terms of content & features.

Có gì Mới

Phiên bản 1.4

Faster App

Thông tin

Người bán
Boston Adaptive
Kích cỡ
13.5 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Bạn phải trên 17 tuổi để tải về app này.
Thông tin về Y Tế/Điều Trị Thường Xuyên/Mạnh
Nội dung Kích dục và Khỏa thân Không Thường Xuyên/Nhẹ
Bản quyền
© USMLEBase 2017
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này