iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Walker - Pedometer M7 - M11 theo Naoya Araki, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Walker - Pedometer M7 - M11

Theo Naoya Araki

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

'Walker - Pedometer M7 - M11' is a simple and power saving pedometer app using the M7 - M11 motion co-processor.

In addition to managing data such as the number of steps during walking or running, calories burned etc. It also enables record management of the body weight, body fat, and blood pressure and I also recommend it for managing weight loss and health.

In addition, it also compatible with SNS such as Twitter, Facebook, Evernote, and it equipped lots of features such as route tracking, world rankings, etc.

Have more fun with walking and running!

※ If you use the route tracking and continue use of GPS running in the background will be to dramatically decrease battery life. If you using GPS for a long time or you not using an external battery, make sure to keep track of the remaining charge.

《 Functions / Features 》
- Compatible with iOS 11.
- Optimized for iPhone X Super Retina Display.
- Optimized for iPhone 8 and iPhone 8 Retina HD Display.
- Pedometer Widget.
- HealthKit access.
- M7 - M11 motion co-processor.
- Route tracking using GPS.
- World rankings.

《 URL Scheme 》
walkerm7:

Tính năng mới ở Phiên bản 2.4.13

- Optimized for iPhone X.
- Minor improvements.

Chụp Màn Hình iPhone

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Walker - Pedometer M7 - M11
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Danh mục: Sức khỏe & Thể dục
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 2.4.13
  • Kích cỡ: 28.8 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 10.3 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

Phiên bản Hiện tại:
Tất cả Phiên bản: