iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí WHIRLPOOL DERBY theo Mateusz Grabowski, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

WHIRLPOOL DERBY

Theo Mateusz Grabowski

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Demolish everyone in your path!
Jump into the most dyniamic, intense derby you will ever experience! Get behind the wheels of amazing-looking cars and feel the thrill when you hear their engine roar! Smash your opponents to pieces or push them out of the arena to wreck mayhem! Be careful though, the very same thing may happen to you! You'll definitely appreciate and love this game if you're a fan of GTA, MTA, SAMP or are a car junkie!

Features:
- Many beautiful and detailed customizable car models
- Realistic and thrilling engine sounds
- Amazing non-junk rewards for completing various tasks
- HD graphics and breathtaking effects
- Clear and straight-forward menu
- Many control modes to choose from

Warning! This is a highly competetive and addictive game. Lots of fun GUARANTEED!

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
WHIRLPOOL DERBY
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Phát hành:
  • Phiên bản: 1.0
  • Kích cỡ: 78.7 MB
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

ứng dụng này chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị tóm tắt.