iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống app miễn phí Word Search :Find Hidden Words theo Fengjiao Xu, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Word Search :Find Hidden Words

Theo Fengjiao Xu

App này chỉ có trên App Store dành cho các thiết bị iOS.

Miêu tả

Great new exciting Word Search!!!
Word Search is the ultimate word puzzle game, and it is totally AWESOME AND FREE!!

The game is easy to play, slide the letter up, down, left, right, diagonal in any of the eight directions. Search and find all hidden words in the grid. Increase your vocabulary and exercise your brain!

Features:
- 80+ Categories of puzzles
- 10000+ Words you can play
- 3 modes to kill your spare time: Classic, Relax, and Daily mode
- Simple, easy-to-use and engaging interface

Excellent mind game puzzles for passing time and brain training.
HAVE FUN!!!

Any feedback would be greatly appreciated:
oldduckgames@gmail.com

Tính năng mới ở Phiên bản 1.3.0

+ Add some popular categories and words
Enjoy FREE Word Search Puzzles For All Ages!

Ảnh chụp màn hình

Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 1
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 2
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 3
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 4
Ảnh Chụp Màn Hình của iPhone 5
Ảnh chụp màn hình của iPad 1
Ảnh chụp màn hình của iPad 2
Ảnh chụp màn hình của iPad 3
Ảnh chụp màn hình của iPad 4
Ảnh chụp màn hình của iPad 5
Word Search :Find Hidden Words
Xem trong iTunes
App này được thiết kế cho cả iPhone và iPad
  • Miễn phí
  • Danh mục: Trò chơi
  • Đã cập nhật:
  • Phiên bản: 1.3.0
  • Kích cỡ: 30.1 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Giản Thể
  • Nhà phát triển:

Khả năng tương thích: Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Xếp hạng của Khách hàng

Phiên bản Hiện tại:
Tất cả Phiên bản:

Có thêm từ Fengjiao Xu