Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Survive four secret scenes to get the mysterious treasure! Complete all levels, and try to get three stars in each level!
How to play:
- Shoot bubbles to match three or more of the same color
- Tap on the transmitter to exchange the position between current and next marble.
- Combo and Chain increase score
- Use props to help you pass the level.
- Upgrade props will make you to be more powerful.

Thông tin

Người bán
Trung Kien Tran
*WEA.AppPages.Size*
31.2 MB
Danh mục
Trò chơi
Tương thích
Yêu cầu phiên bản iOS 6.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© TK Studio
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích