Adele

  • XUẤT XỨ
    Tottenham, London, England
  • THỂ LOẠI
    Pop
  • SINH
    5 Th05 1988

Top Bài hát

Top Video

Danh sách phát

Các nghệ sĩ tương tự