iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang Mở Apple Books.Nếu Apple Books không mở, hãy nhấp vào app Sách trong Dock.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống từ iTunes Store, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

佛說無量壽經

Bạn có thể tải về cuốn sách này và đọc trong Apple Books trên máy Mac hoặc thiết bị iOS.

Miêu tả

我聞如是。一時,佛住王舍城,耆闍崛山中,與大比丘眾萬二千人俱,一切大聖神通已達,其名曰:尊者了本際、尊者正願、尊者正語、尊者大號、尊者仁賢、尊者離垢、尊者名聞、尊者善實、尊者具足、尊者牛王、尊者優樓頻螺迦葉、尊者伽耶迦葉、尊者那提迦葉、尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者劫賓那、尊者大住、尊者大淨志、尊者摩訶周那、尊者滿願子、尊者離障、尊者流灌、尊者堅伏、尊者面王、尊者果乘、尊者仁性、尊者喜樂、尊者善來、尊者羅雲、尊者阿難,皆如斯等上首者也;又與大乘眾菩薩俱,普賢菩薩、妙德菩薩、慈氏菩薩等,此賢劫中一切菩薩;又賢護等十六正士;善思議菩薩、信慧菩薩、空無菩薩、神通華菩薩、光英菩薩、慧上菩薩、智幢菩薩、寂根菩薩、願慧菩薩、香像菩薩、寶英菩薩、中住菩薩、製行菩薩、解脫菩薩;皆遵普賢大士之德,具諸菩薩無量行願,安住一切功德之法,遊步十方,行權方便,入佛法藏究竟彼岸,於無量世界現成等覺。

佛說無量壽經
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Sẵn có trên iPhone, iPad, iPod touch, và máy Mac.
  • Danh mục: Đạo Phật
  • Đã xuất bản: 23/05/2014
  • Nhà xuất bản: Public Domain
  • Độ dài Bản in: 35 Trang
  • Ngôn ngữ: Tiếng Trung Phồn thể
  • Phiên bản: 1.0
  • Yêu cầu: Chỉ có thể xem cuốn sách này trên thiết bị iOS cài Apple Books chạy trên iOS 12 trở lên, iBooks 3.1 trở lên và iOS 6.1 trở lên hoặc trên máy Mac cài iBooks 1.0 trở lên và OS X 10.9 trở lên.

Xếp hạng của Khách hàng

Chúng tôi chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị trung bình cho sách này.