iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống từ iTunes Store, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

A Book of Discovery

Bạn có thể tải về cuốn sách này và đọc trong iBooks trên máy Mac hoặc thiết bị iOS.

Miêu tả

This is a history book. Such was the spirit in which the exploration of the world was accomplished. It was the inspiration that carried men of old far beyond the sunrise into those magic and silent seas whereon no boat had ever sailed. It is the incentive of those to-day with the wander-thirst in their souls, who travel and suffer in the travelling, though there are fewer prizes left to win. This would explain the fact that this Book of Discovery has become a record of splendid endurance, of hardships bravely borne, of silent toil, of courage and resolution unequalled in the annals of mankind, of self-sacrifice unrivalled and faithful lives laid ungrudgingly down. Of the many who went forth, the few only attained. It is of these few that this book tells.

A Book of Discovery
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Sẵn có trên iPhone, iPad, iPod touch, và máy Mac.
  • Danh mục: Lịch sử
  • Đã xuất bản: 20/10/2007
  • Nhà xuất bản: Public Domain
  • Độ dài Bản in: 603 Trang
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Yêu cầu: Để xem sách này, bạn phải có thiết bị iOS với iBooks 1.3.1 hoặc mới hơn và iOS 4.3.3 hoặc mới hơn, hoặc máy Mac có cài đặt iBooks 1.0 hoặc mới hơn và OS X 10.9 hoặc mới hơn.

Xếp hạng của Khách hàng

Chúng tôi chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị trung bình cho sách này.