iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống từ iTunes Store, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

A Lie Never Justifiable

Bạn có thể tải về cuốn sách này và đọc trong iBooks trên máy Mac hoặc thiết bị iOS.

Miêu tả

That there was need of a book on the subject, of which this treats, will be evidenced to those who examine its contents. Whether this book meets the need, it is for those to decide who its readers are. Because of the obvious gain in lying in times of extremity, and because of the manifest peril or cost of truth-telling in an emergency, attempts have been made, by interested or prejudiced persons, all along the ages, to reconcile the general duty of adhering to an absolute standard of right, with the special inducements, or temptations, to depart from that standard for the time being. It has been claimed by many that the results of a lie would, under certain circumstances, justify the use of a lie.

A Lie Never Justifiable
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Sẵn có trên iPhone, iPad, iPod touch, và máy Mac.
  • Danh mục: Triết học
  • Đã xuất bản: 01/01/1903
  • Nhà xuất bản: Public Domain
  • Độ dài Bản in: 178 Trang
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Yêu cầu: Để xem sách này, bạn phải có thiết bị iOS với iBooks 1.3.1 hoặc mới hơn và iOS 4.3.3 hoặc mới hơn, hoặc máy Mac có cài đặt iBooks 1.0 hoặc mới hơn và OS X 10.9 hoặc mới hơn.

Xếp hạng của Khách hàng

Chúng tôi chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị trung bình cho sách này.