iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang mở iBooks Store.Nếu iBooks không mở, hãy nhấp vào app iBooks trong Dock của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống từ iTunes Store, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Hopscotch Lesson Ideas

Apps in the Classroom

Sách này hiện khả dụng trên iBook để tải xuống máy Mac hoặc thiết bị iOS. Bạn có thể đọc sách cảm ứng đa chạm bằng iBooks trên máy Mac hoặc thiết bị iOS. Sách với tính năng tương tác sẽ hoạt động tốt nhất trên thiết bị iOS. iBook trên máy Mac yêu cầu phiên bản OS X 10.9 trở lên.

Miêu tả

The Apps in the Classroom series was created by Apple to provide teachers with a few ideas on how to integrate apps into daily classroom instruction. Inspired by Apple Distinguished Educators, this book is a collection of activities that let students ages 5 to 14+ use Hopscotch to demonstrate their learning across a range of subjects. 

Ảnh chụp màn hình

screenshot 1
screenshot 2
screenshot 3
screenshot 4
Hopscotch Lesson Ideas
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Khả dụng trên iPad, iPhone hoặc máy Mac.
  • Danh mục: Giáo dục
  • Đã xuất bản: 07/11/2014
  • Nhà xuất bản: Apple Inc. - Education
  • Độ dài Bản in: 21 Trang
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Sê-ri: Apps in the Classroom
  • Phiên bản: 1.0
  • Yêu cầu: Để xem sách này, bạn phải có iPad với phiên bản iBooks 2 trở lên và phiên bản iOS 5 trở lên, hoặc iPhone với phiên bản iOS 8.4 trở lên hoặc máy Mac với phiên bản OS X 10.9 hoặc trở lên.

Xếp hạng của Khách hàng

Chúng tôi chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị trung bình cho sách này.