iTunes

Đang mở iTunes Store.Nếu iTunes không mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng iTunes trong Dock hoặc trên màn hình Windows của bạn.Chỉ Báo Tiến Trình
Đang Mở Apple Books.Nếu Apple Books không mở, hãy nhấp vào app Sách trong Dock.Chỉ Báo Tiến Trình
iTunes

iTunes là cách đơn giản nhất trên thế giới để tổ chức và thêm vào bộ sưu tập truyền thông số của bạn.

Chúng tôi không thể tìm thấy iTunes trên máy tính của bạn. Để tải xuống từ iTunes Store, tải iTunes ngay bây giờ.

Bạn đã có iTunes? Bấm Tôi có iTunes để mở iTunes ngay bây giờ.

Tôi có iTunes Tải xuống Miễn phí

Martin Eden

Bạn có thể tải về cuốn sách này và đọc trong Apple Books trên máy Mac hoặc thiết bị iOS.

Miêu tả

Martin Eden is classic and tragic tale of its title character. Martin is in love with Ruth Morse, however as a common sailor from a working-class background, he feels that he is not good enough to win the hand of Ruth, who comes from a bourgeois family. Martin seeks to educate himself as a writer and lift up his status so that he may one day have his true love.

Martin Eden
Xem trong iTunes
  • Miễn phí
  • Sẵn có trên iPhone, iPad, iPod touch, và máy Mac.
  • Danh mục: Cổ điển
  • Đã xuất bản: 01/01/1909
  • Nhà xuất bản: Public Domain
  • Độ dài Bản in: 595 Trang
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Yêu cầu: Chỉ có thể xem cuốn sách này trên thiết bị iOS cài Apple Books chạy trên iOS 12 trở lên, iBooks 1.3.1 trở lên và iOS 4.3.3 trở lên hoặc trên máy Mac cài iBooks 1.0 trở lên và OS X 10.9 trở lên.

Xếp hạng của Khách hàng

Chúng tôi chưa nhận được đủ xếp hạng để hiển thị trung bình cho sách này.