iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Ang Mahusay na Paraan nang Pag-Gamot sa manga Maysaquit

This book can be downloaded and read in iBooks on your Mac or iOS device.

Description

Itong librong quinasusulatan nang mang̃a paraan nang pag-gamot sa mang̃a maysaquit ay gaua nang totoong dunong na tauo na si Tissot ang ng̃alan, at inialay niya sa mang̃a maysaquit na nagtatahan sa buquid ó sa mang̃a nayong malalayo sa bayan. Caya doon sa boong Europa hindi lamang ang hindi Médico, cundi pati nang mang̃a matataas na Médico ay canilang minamahal at pinupuring totoo: sapagca malinao at mariquit ang pagsasaysay nang mang̃a sarisaring nararamdaman nang nang̃agcacasaquit nang iba, t, iba, na dahil doon sa pagsasaysay na yao, i, sinoman macahuhula, t, macacaquilala cun anong bagay na saquit ang tungmama sa tauo. Ang isa pa roo, i, ang caramihang gamot na ipinagbibilin niya sa mang̃a mangagamot, ay ualang liuag hanapin.

Ang Mahusay na Paraan nang Pag-Gamot sa manga Maysaquit
View in iTunes
  • Free
  • Available on iPhone, iPad, iPod touch, and Mac.
  • Category: Health & Fitness
  • Published: 01 January 1797
  • Publisher: Public Domain
  • Print Length: 331 Pages
  • Language: Tagalog
  • Requirements: To view this book, you must have an iOS device with iBooks 1.3.1 or later and iOS 4.3.3 or later, or a Mac with iBooks 1.0 or later and OS X 10.9 or later.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this book.